Zásady ochrany osobních údajů

Návštěvou, přístupem nebo využíváním našich služeb přijímáte praktiky v zásadách ochrany osobních údajů. Prosíme, pečlivě si přečtěte zásady a naše podmínky používání.

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů společně s podmínkami použití stanoví, jak naše stránka zpracovává jakékoliv osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete, když využíváte naše služby. Naší zásadou je zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně údajů.

Informace, které shromažďujeme, a jak je používáme

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování služeb. Konkrétně od Vás shromažďujeme tyto typy osobních údajů pro následující účely:

Informace, které poskytnete přímo nám

Když se zaregistrujete jako uživatel služeb, poskytujete nám určité informace, které ukládáme. Tyto informace mohou zahrnovat: uživatelské jméno, heslo, Vaše jméno, kontakt na Vás a další informace o uživateli, což může zahrnovat e-mailovou adresu; uživatelský obsah (například fotografie, titulky, komentáře a další materiály), který nahrajete, nebo jiným způsobem zveřejníte na stránce; metadata související s takovým uživatelským obsahem, která mohou zahrnovat čas, kdy byl obsah nahrán, informace o formátování; informace o poloze, kde byl uživatelský obsah nahrán (geotag) a komunikaci mezi námi a Vámi. Takové informace zpracováváme za účelem poskytování služeb včetně správy účtu.

Informace o užívání

Když používáte naše služby, shromažďujeme a zpracováváme informace generované Vaším používáním služeb, jako jsou oblíbené položky, stažené titulky, aktivita na stránce, čas přihlášení, jakou verzi webu používáte a podobně.

Informace o přihlašovacím protokolu

Tyto informace může Váš prohlížeč nebo zařízení automaticky hlásit pokaždé, když navštívíte stránku. Při návštěvě nebo používání služeb mohou naše servery automaticky zaznamenávat určité informace z přihlašovacího protokolu včetně času přihlášení, jakou verzi webu používáte, adresy internetového protokolu („IP“) nebo typu prohlížeče. Můžeme také zaznamenávat ID zařízení nebo jiné unikátní informace o zařízeních používaných k přístupu na stránku. Podobné informace můžeme také získávat z e-mailů, které Vám zasíláme, což nám pomáhá sledovat, které e-maily otevíráte a na které odkazy klikáte. Tyto informace se používají k:

Kromě konkrétního použití informací, které popisujeme v těchto zásadách ochrany osobních údajů, můžeme Vaše osobní údaje použít k:

Ochrana osobních údajů

K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením používáme vhodná technická a organizační opatření. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy na chráněném zařízení. K tomuto zařízení má přístup pouze omezený počet vlastníků stránky a k Vašim osobním údajům mají přístup pouze osoby s oprávněnými důvody. Přenos Vašich osobních údajů přes internet bohužel není zcela bezpečný. I když se snažíme za pomoci vhodných bezpečnostních opatření chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost těchto údajů; pokud jsou nám tedy Vaše osobní údaje předávány prostřednictvím internetu, souhlasíte s tím, že jakýkoliv přenos osobních dat může být ohrožen a zodpovědnost je na Vaší straně.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro splnění účelů, pro které byly údaje shromážděny, nebo tak dlouho, jak nám to nařizuje zákon. Pokud již tyto údaje, které byly shromážděny, nepotřebujeme, jsou trvale odstraněny, anonymizovány, nebo bude zablokován přístup v rozsahu, v jakém platí zákonné požadavky na uchovávání údajů.

Vaše práva

Máte řadu práv souvisejících s tím, jak uchováváme Vaše osobní data. Mezi ně patří tato práva:

Pokud máte jakékoliv obavy či stížnosti ohledně zpracování osobních údajů nebo k výkonu výše uvedených práv, kontaktujte [email protected]. Případně můžete kontaktovat úřad pro ochranu soukromí (https://www.uoou.cz/).

Komunikace

Pokud jste nám poskytli svou e-mailovou adresu, použijeme tuto informaci na komunikaci s Vámi ohledně záležitostí souvisejících se službami v souladu s Vašimi preferencemi, těmito zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony. Mezi tyto informace patří informace o změnách ve službách, změnách ve smlouvě mezi koncovým uživatelem a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pravděpodobně se nebudete moci odhlásit z některých důležitých e-mailových komunikací (tj. ověření účtu, technická nebo bezpečnostní upozornění).

Cookies a podobné technologie

Cookie je malý soubor umístěn do Vašeho přístroje, který umožňuje při návratu na stránku rozpoznat Vaše zařízení. Cookies používáme, abychom Vám mohli nabídnou přihlášení (log-in functionality), zapamatovat si preference uživatele a porozumět tomu, jak jsou naše stránky využívány.

Používáme dočasné („relace“) i trvalé cookies. Používáme následující:

Soubory cookies můžete ve svém prohlížeči kdykoliv smazat nebo zablokovat jejich ukládání v nastavení ve Vašem prohlížeči, které Vám umožní odmítnout nastavení všech, nebo jen některých souborů cookies. Pokud však zablokujete všechny soubory cookies včetně zásadních souborů cookies, může se stát, že nebudete mít přístup na všechny, nebo na některé části našich stránek.

Zjištění zneužití služeb

Pokud máme podezření na zneužití služeb, můžeme kombinovat osobní údaje, které jsme shromáždili v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, s dalšími informacemi, abychom vyšetřili rozsah zneužití a zjistili, kdo je za to zodpovědný.

Přístup, oprava a vymazání

Pokud máte otázky ohledně osobních údajů, které uchováváme, včetně žádosti o opravu nebo vymazání přístupu, anebo máte námitky proti určitému použití, neváhejte nás kontaktovat, například zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo prostřednictvím našeho Discord serveru.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše služby se snažíme neustále zlepšovat a budoucí změny mohou ovlivnit, jaké osobní údaje ukládáme a jak je zpracováváme. Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány tak, aby zvažovaly (reflect) takové změny, změny v právním rámci nebo vylepšení způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji. Proto prosím pravidelně kontrolujte, zda nejsou k dispozici aktualizace zásad ochrany osobních údajů. Když provedeme podstatné změny v zásadách ochrany osobních údajů, za daných okolností Vám poskytneme příslušné oznámení, například zasláním e-mailu.